دانلود پروژه رشته عمران و تاسیسات

» پروژه راهسازي (ارائه مدل ارزيابي فني - اقتصادي احداث و بهره برداري از آزادراه ها و بزرگراه ها)
» پروژه تونل امام زاده هاشم
» پروژه متره و برآورد 1 طبقه روي پيلوت 85 متري
» پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيرزميني در آبرفتهاي جنوب دشت تهران
» پروژه متره و برآورد 144 متري
» پروژه پل (تقاطع روگذر غير هم سطح سنگ تراشان ساري)
» پروژه متره و برآورد 2 طبقه روي پيلوت 125 متري
» پروژه راه سازي-ابنيه فني (تونل) (شات كريت)
» پروژه متره و برآورد 170 متري
» پروژه راهسازي ( پل گلدن گيت دروازه طلايي سانفرانسيسكو)
» پروژه راهسازي (معادلات و جداسازي درجه اي)
» پروژه متره و برآورد 5 طبقه روي پيلوت 126 متري
» پروژه راهسازي (ايمني راه)
» پروژه متره و برآورد 3 طبقه روي پيلوت 294 متري
» پروژه راهسازي (زهكشي)
» پروژه متره و برآورد 350 متري
» تعريف متره و برآورد
» گزارش كار راه (راهسازي) (همراه با فايلهاي ضميمه و نقشه اتوكد)
» پروژه راهسازي (ترافيك) (نقشه هاي اتوكد و اكسل)
» پروژه راهسازي (روش جامع ارزيابي اثرات اقتصادي پروژه هاي ساخت بزرگراه فدرال)
» پروژه راه (فرودگاه)
» پروژه متره برآورد فهرست بهاي 86
» معرفی و کاربردهای روش المان محدود توسعه یافته (XFEM)
» پاورپوینت ژئوسنتتیک
» گزارش كار آزمايشگاه خاك شناسي
» گزارش کار آزمایشگاه بتن
» گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن
» گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح
» گزارش كار آزمايشگاه بتن
» گزارش های آزمایشگاه
» آزمايش سه محوري
» گزارش كارهاي آزمايشگاه مقاومت مصالح
» آزمايش گيرش گچ
» گزارش كارهاي آزمايشگاه مقاومت مصالح
» آزمایش سايش مصالح سنگي
» آزمايش فشار سه محوري
» آزمایش سایش مصالح سنگی
» آزمايش فشاري گچ
» آزمايش مقاومت فشاري آجر
» آزمايش تراكم
» آزمايش نفوذ استاندارد
» آزمايش تراكم
» آزمايشگاه مقاومت مصالح
» آزمايش تعيين حد رواني خاك
» آزمايشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه هاي ديگر جهان
» آزمايش تعيين مقاومت كششي، خمشي، فشاري گچ
» آزمايشهاي بتن
» آزمايش تعيين وزن مخصوص صحرايي خاك به كمك مخروط ماسه
» آزمايشگاه تكنولوژي بتن
» آزمايش خمش تير
» آزمايشگاه تكنولوژي بتن (بتن سبك)
» آزمايش دانسيته خاك
» تراكم آزمايشگاهي
» آزمايش دانه بندي به روش الك
» آزمايشگاه مقاومت مصالح - خزش
» آزمايش سايش مصالح سنگي
» گزارش كار آز تكنولوژي بتن
» آزمايش سرريز
» آزمايش گيرش گچ
» آزمايش سرريز هيدروليك
» آزمايش افت انرژي در اجزا يك سيستم لوله كشي
» گزارش آزمايشگاه خاك
» پاورپوينت ابعاد ساختمان و تاسیسات گاوداری
ارسال شده در تاريخ: 1397/02/29 16:47