دانلود پروژه رشته عمران و تاسیسات

» گزارش آمار سیلاب 97-98
» پروژه راهسازی (ارائه مدل ارزیابی فنی - اقتصادی احداث و بهره برداری از آزادراه ها و بزرگراه ها)
» پروژه تونل امام زاده هاشم
» پروژه متره و برآورد 1 طبقه روی پیلوت 85 متری
» پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشکلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران
» پروژه متره و برآورد 144 متری
» پروژه پل (تقاطع روگذر غیر هم سطح سنگ تراشان ساری)
» پروژه متره و برآورد 2 طبقه روی پیلوت 125 متری
» پروژه راه سازی-ابنیه فنی (تونل) (شات کریت)
» پروژه متره و برآورد 170 متری
» پروژه راهسازی ( پل گلدن گیت دروازه طلایی سانفرانسیسکو)
» پروژه راهسازی (معادلات و جداسازی درجه ای)
» پروژه متره و برآورد 5 طبقه روی پیلوت 126 متری
» پروژه راهسازی (ایمنی راه)
» پروژه متره و برآورد 3 طبقه روی پیلوت 294 متری
» پروژه راهسازی (زهکشی)
» پروژه متره و برآورد 350 متری
» تعریف متره و برآورد
» گزارش کار راه (راهسازی) (همراه با فایلهای ضمیمه و نقشه اتوکد)
» پروژه راهسازی (ترافیک) (نقشه های اتوکد و اکسل)
» پروژه راهسازی (روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال)
» پروژه راه (فرودگاه)
» پروژه متره برآورد فهرست بهای 86
» مباحث اولیه در نمای ساختمان و ویلا
» معرفی و کاربردهای روش المان محدود توسعه یافته (XFEM)
» گزارش کار آزمایشگاه خاک شناسی
» گزارش کار آزمایشگاه بتن
» گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن
» گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح
» گزارش کار آزمایشگاه بتن
» گزارش های آزمایشگاه
» آزمایش سه محوری
» گزارش کارهای آزمایشگاه مقاومت مصالح
» آزمایش گیرش گچ
» گزارش کارهای آزمایشگاه مقاومت مصالح
» آزمایش سایش مصالح سنگی
» آزمایش فشار سه محوری
» آزمایش فشاری گچ
» آزمایش مقاومت فشاری آجر
» آزمایش تراکم
» آزمایش نفوذ استاندارد
» آزمایش تراکم
» آزمایشگاه مقاومت مصالح
» آزمایش تعیین حد روانی خاک
» آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان
» آزمایش تعیین مقاومت کششی، خمشی، فشاری گچ
» آزمایشهای بتن
» آزمایش تعیین وزن مخصوص صحرایی خاک به کمک مخروط ماسه
» آزمایشگاه تکنولوژی بتن
» آزمایش خمش تیر
» آزمایشگاه تکنولوژی بتن (بتن سبک)
» آزمایش دانسیته خاک
» تراکم آزمایشگاهی
» آزمایش دانه بندی به روش الک
» آزمایشگاه مقاومت مصالح - خزش
» آزمایش سایش مصالح سنگی
» گزارش کار آز تکنولوژی بتن
» آزمایش سرریز
» آزمایش سرریز هیدرولیک
» آزمایش افت انرژی در اجزا یک سیستم لوله کشی
» گزارش آزمایشگاه خاک
» ظرفیت پیچشی تیرهای بتن با مقاومت بالا که با فرو سیمان به شکل U پوشیده شده اند
» رفتار پیچشی تیر های بتن مسلح تقویت شده با ترکیبات FRP
» مقاله مته و ماشین مته
» تاسیسات برودتی
» تاسیسات حرارتی و برودتی
» کارآموزی تأسیسات حرارتی و برودتی
» مشخصات ساختمان سازه بنایی
» ساختمان سازی در روستا
» نکات اجرائی ساختمان سازی (نازک کاری)
ارسال شده در تاريخ: 1397/02/29 16:47